ინტერნეტის განვითარების ჯგუფი - საქართველო


თავფურცელი
ინტერნეტის განვითარების ჯგუფი
ზოგადი მიმოხილვა
ჯგუფის საქმიანობა
ფინანსური ანგარიში
.GE დომენი
რეგისტრაცია
სტატისტიკა
კითხვა-პასუხი
ინტერნეტი საქართველოში
საკონტაქტო ინფორმაციაSwitch to English


ჯგუფის საქმიანობა

დღეისათვის ჩვენი საქმიანობის შედეგიანი ნაწილია სკოლების დახმარება. ჩვენი საზოგადოება აძლევს სკოლებს კომპუტერს და ასწავლის მოსწავლეებს ინტერნეტის WEB გვერდის შექმნას (შედეგი იხილეთ ჩვენი საზოგადოების გვერდზე http://www.idg-georgia.org.ge/scola/scola.html). უკვე მივეცით კომპუტერი ბუგეულის (რაჭა), კურდღელაურის (კახეთი), წყალაფორეთის (იმერეთი), აწყურის (კახეთი), ჩოჩხათის (გურია), ვახანის (იმერეთი), აკურას (კახეთი), ღარის (რაჭა), ანანურის (მთიულეთი), თამაკონის (სამეგრელო), შეუბანის (რაჭა), ახალშენის (აჭარა), თიანეთის, ალვანის (კახეთი) სკოლებს. აგრეთვე ბათუმის რეგიონალურ ინსტიტუტს და თიანეთის საბავშვო ბიბლიოთეკას. ყველა ისინი აკეთებენ გვერდებს სოფლისა და სკოლის ისტორიის შესახებ და კიდევ სხვასაც.

2005 წელს საინიციატივო ჯგუფის (ხელმძღვანელი ზურაბ გუგუშვილი) მიერ გაკეთდა საქართველოს შესახებ და ასევე .ge ზონაში არსებული ვებ გვერდების დახასიათება-სისტემატიზაცია.
 © 2000-2006 ინტერნეტის განვითარების ჯგუფი - საქართველო
 ვებდიზაინი: ირაკლი ნასყიდაშვილი