ინტერნეტის განვითარების ჯგუფი - საქართველო
ფინანსური ანგარიში, 2000 - 2005

ანგარიშზე შემოვიდა194 379.31
გადავრიცხეთ31 907.36
ხარჯი
საზოგადოების დაფუძნება94.65
საბანკო მომსახურება910.75
გადასახადი19 966.91
ოფისის ქირა37 950.00
სკოლებს გვერდების გასაკეთებლად23 444.27
კომპუტერული ტექნიკა17 723.10
პროგრამული უზრუნველყოფა813.00
მივლინება2 974.00
ქონება2 981.60
მიმდინარე ხარჯი7 853.63
ხელფასი49 160.40
სულ დავხარჯეთ163 872.31
თავფურცელი
ზოგადი მიმოხილვა
ჯგუფის საქმიანობა
ფინანსური ანგარიში
Web გვერდები
საქართველოს გვერდები
ინტერნეტი საქართველოში
საკონტაქტო ინფორმაცია
.GE დომენი
რეგისტრაცია
სტატისტიკა
კითხვა-პასუხი