ინტერნეტის განვითარების ჯგუფი - საქართველო


თავფურცელი
ინტერნეტის განვითარების ჯგუფი
ზოგადი მიმოხილვა
ჯგუფის საქმიანობა
ფინანსური ანგარიში
.GE დომენი
რეგისტრაცია
სტატისტიკა
კითხვა-პასუხი
ინტერნეტი საქართველოში
საკონტაქტო ინფორმაციაSwitch to English


ფასები და გადახდის წესი

ზოგადი ტიპის (მაგ. domain.com.ge) დომენური სახელების რეგისტრაციის მომსახურებათა ღირებულება:

ერთ რეგისტრანტზე დარეგისტრირებული დომენური სახელების რაოდენობა ერთი დომენური სახელის რეგისტრაციის ან რეგისტრაციის გაგრძელების ფასი წელიწადში *
1 უფასოდ
2-5 10.00
6-10 30.00
11-15 60.00
16-20 100.00
21-25 150.00

მეორე დონის (მაგ. domain.ge) დომენური სახელების რეგისტრაციის მომსახურებათა ღირებულება:

ერთ რეგისტრანტზე დარეგისტრირებული დომენური სახელების რაოდენობა ერთი დომენური სახელის რეგისტრაციის ან რეგისტრაციის გაგრძელების ფასი წელიწადში *
1-5 30.00
6-10 60.00
11-15 110.00
16-20 180.00
21-25 270.00

რეგისტრაციის მოცდის რიგის მომსახურების ღირებულება:

ერთი დომენური სახელი წელიწადში *
2.00

* ფასები მოცემულია ლარებში დღგ-ს ჩათვლით. ლარის კურსის ცვლილების შემთხვევაში ადმინისტრატორს უფლება აქვს შეცვალოს წინამდებარე ფასები. © 2000-2007 ინტერნეტის განვითარების ჯგუფი - საქართველო
 ვებდიზაინი: ირაკლი ნასყიდაშვილი