ინტერნეტის განვითარების ჯგუფი - საქართველო
ამ განყოფილებაში მოთავსებულია ინტერნეტის გვერდები, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში (.GE დომენი) და ასევე ინტერნეტის ის გვერდები, რომელიც ეხება საქართველოს

ეს აღწერა ჩვენი ორგანიზაციის დაკვეთით შეასრულა ზურაბ გუგშვილმა,

თუ რაიმე შეუსაბამობას დაინახავთ შეგვატყობინეთ. წინასწარ გიხდით მადლობას
თავფურცელი
ზოგადი მიმოხილვა
ჯგუფის საქმიანობა
ფინანსური ანგარიში
Web გვერდები
საქართველოს გვერდები
ინტერნეტი საქართველოში
საკონტაქტო ინფორმაცია
.GE დომენი
რეგისტრაცია
სტატისტიკა
კითხვა-პასუხი