ინტერნეტის განვითარების ჯგუფი - საქართველო


თავფურცელი
ინტერნეტის განვითარების ჯგუფი
ზოგადი მიმოხილვა
ჯგუფის საქმიანობა
ფინანსური ანგარიში
.GE დომენი
რეგისტრაცია
ფასები და გადახდის წესი
სტატისტიკა
კითხვა-პასუხი
ინტერნეტი საქართველოში
საკონტაქტო ინფორმაციაSwitch to English


სტატისტიკა

.GE დომენის რეგისტრაციის სტატისტიკა წლების მიხედვით

.ge .com.ge .edu.ge .gov.ge .mil.ge .net.ge .org.ge .pvt.ge სულ:
2000 275 50 2 6 0 7 25 1 366
2001 474 125 8 12 0 3 56 12 690
2002 536 88 9 3 0 7 54 3 700
2003 735 71 2 7 0 1 46 9 871
2004 1115 92 21 18 1 2 56 7 1312
2005 1620 146 52 16 0 2 59 16 1911
2006 2363 170 95 15 0 5 44 28 2720
სულ: 7118 742 189 77 1 27 340 76 8570.GE დომენის რეგისტრაციის სტატისტიკა 2006 წელს თვეების მიხედვით

.ge .com.ge .edu.ge .gov.ge .mil.ge .net.ge .org.ge .pvt.ge სულ:
იანვარი 56 0 0 0 0 0 0 0 56
თებერვალი 270 12 5 3 0 0 5 2 297
მარტი 123 5 20 1 0 0 3 0 152
აპრილი 243 8 17 2 0 1 5 11 287
მაისი 146 29 11 0 0 0 5 0 191
ივნისი 255 6 1 1 0 0 2 2 267
ივლისი 305 32 8 3 0 0 8 1 357
აგვისტო 133 11 5 0 0 0 2 2 153
სექტემბერი 104 11 2 1 0 3 1 1 123
ოქტომბერი 312 16 14 2 0 0 3 4 351
ნოემბერი 209 24 6 1 0 1 6 2 249
დეკემბერი 207 16 6 1 0 0 4 3 237
სულ: 2363 170 95 15 0 5 44 28 2720